aplinkosauga - UNIKOM

Ekologija

Dizaino darbai

UNIKOM tikslas - kuo mažiau teršalų

Mes jaučiame atsakomybę už aplinką ir skatiname visus rūpintis aplinkosauga. Mūsų veikla pagrįsta darnaus mobilumo samprata, orientuota į ekonomijos ir darbų apimčių augimą nedarant žalos gamtai.

Kaip mes tausojame gamtos išteklius?

  • Visus biuro dokumentus ir kitą įmanoma spaudą spausdiname ant abiejų popieriaus pusių
  • Pasirinkame tokį spaudos produkcijos formatą kuris leistų maksimaliai išnaudoti standartinius popieriaus formatus, tam kad kuo mažiau išsimestų popieriaus atraižų
  • Reklaminius leidinius spausdiname ant perdirbto popieriaus
  • Visada perdirbame panaudotą spaudos produkciją, broką ir atraižas
  • Popierių spaudai perkame iš kompanijų kurios priklauso tarptautiniams koncernams, kurie savo ruoštu atsodiną atitinkamą kiekį medžių, kuris iškirstas popieriaus gamybai

Kaip jūs galite prisidėti prie ekologijos?

  • Visus biuro dokumentus spausdinkite ant abiejų popieriaus pusių
  • Visada surinkite ir atiduokite perdirbti panaudotą spaudos produkciją
  • Pirkdami naujus biuro įrengimus pasirinkite mažiausias energijos sąnaudas turinčius produktus